Ev alacaklar için en önemli konu kuşkusuz ki banka faiz oranları. Nitekim uzun vadelere bölünerek alınacak konut kredileri, konut kredisi faiz oranlarındaki makasa bağlı olarak toplamda büyük maliyetlere